English (United Kingdom)

Izveštaj sa 11. savetovanja
CIRED Srbija:
Izveštaj sa XI savetovanja
Za detaljnije informacije obratiti se tehničkom organizatoru svetovanja:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318
bbn@bbn.co.rs


PDF Štampa El. pošta
ZLATNI SPONZOR 5000€

 

Zlatnom sponzoru pripada:

 • Oglasni prostor u sledećim štampanim materijalima Savetovanja:
  • 1 kolor strana u Programu Savetovanja (3000 kopija)
  • 1 kolor strana u Zborniku kratkih sadržaja referata (500 kopija)

 • Logotip u okviru informacije o konferenciji na sajtovima www.cired.rs i www.bbn.co.rs


 • Link web sajta kompanije u okviru informacije o konferenciji na sajtovima www.cired.rs i www.bbn.co.rs


 • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka Zlatnog sponzora:
  • na vidnom mestu u plenarnoj sali na panou sponzora
  • u Programu savetovanja u posebnoj rubrici Zlatni sponzori
  • u Zborniku kratkih sadržaja referata u posebnoj rubrici Zlatni sponzori
  • u Izveštaju o radu Savetovanja u posebnoj rubrici Zlatni sponzori
  • na USB-u u posebnoj rubrici Zlatni sponzori


 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 50 MB na USB-u Savetovanja (500 kopija)


 • Mogućnost da podeli učesnicima Savetovanja brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 3 materijala)


 • Opremljeni izložbeni prostor od 9 m2 u okviru prateće izložbe Savetovanja


 • Rezervisan termin prezentacije u trajanju od 45 minuta (prioritet pri izboru termina ima generalni sponzor)


 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Savetovanja


 • Tri pune kotizacije
 

Logovanje


© 2019 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.