English (United Kingdom)

Izveštaj sa 11. savetovanja
CIRED Srbija:
Izveštaj sa XI savetovanja
Za detaljnije informacije obratiti se tehničkom organizatoru svetovanja:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318
bbn@bbn.co.rs


Uvodna reč PDF Štampa El. pošta

CIRED Srbija, kao sledbenik JUKO CIRED-a u pripremi savetovanja stekao je značajno iskustvo zahvaljujući prethodnim skupovima od kojih su poslednjih pet bili regionalnog karaktera i od strane velikog broja učesnika ocenjeni kao najznačajniji skupovi iz oblasti distribucije električne energije u regiji.

 

Osmo Savetovanje okupilo je u Vrnjačkoj Banji preko 700 učesnika, među kojima i 150 stranaca čime je potvrđen internacionalni karakter skupa. U komercijalnoj izložbi Savetovanja učestvovalo je rekordnih 58 firmi, domaćih i stranih, što je 20% više u odnosu na 2010. godinu. Uvereni smo da će i Deveto Savetovanje biti izuzetna prilika za susret naučnika, stručnjaka, poslovnih ljudi, direktora elektrodistributivnih kompanija, inženjera iz oblasti distribucije, proizvođača, korisnika i servisera energetske i druge opreme za distribuciju, profesora i istraživača, konsultanata i projektanata, menadžera i eksperata iz svih oblasti koje imaju udela u funkcionisanju distributivnih sistema.

 

Prisustvo stručnjaka iz regiona na svim prethodnim savetovanjima, potvrđuje potrebu da se razmenom iskustava iz prakse i naučnih istraživanja u oblasti distribucije električne energije, što sveobuhvatnije razmotre problemi koji su karakteristični za ovaj naš region. Povezuju nas brojne sličnosti u stepenu razvoja tehnologije, reorganizacije i menadžmenta, kako u eksploataciji i upravljanju distributivnim mrežama, tako i procesima restrukturiranja, deregulacije i privatizacije.

 

Danas u jeku svetske ekonomske krize, neophodno je usredsrediti se na pripreme za prevazilaženje krize i planovima i projektima o delovanju nakon izlaska iz krize. Sigurno da su ovakve pripreme okrenute ka sagledavanju sopstvenih mogućnosti i saradnji sa proizvođačima opreme. Nakon izlaska iz krize, već i pri prvim znacima, sigurno je da će se potreba za energijom povećati. Da bi, pre svega, distributeri električne energije bili spremni za takve zahteve, neophodno je već sada početi pripreme.

 

Verujemo da ćete pravilno proceniti interes vaše firme da se na ovom Savetovanju predstavite na pravi i profesionalni način. U tom cilju predlažemo da iz bogate i raznovrsne ponude za poslovnu promociju firmi izaberete onu koja će vas na najbolji način predstaviti vašim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima.

 

 

Predsednik CIRED Srbija

predsednik-potpis

dr Dragoslav Jovanović

 

 

Logovanje


© 2019 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.