English (United Kingdom)

Izveštaj sa 11. savetovanja
CIRED Srbija:
Izveštaj sa XI savetovanja
Za detaljnije informacije obratiti se tehničkom organizatoru svetovanja:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318
bbn@bbn.co.rs


FORUM Smart Grid PDF Štampa El. pošta

FORUM SMART GRID

 

Moderator: Dr Zoran Simendić, JP EPS Elektrovojvodina, Novi Sad

 

  1. Standardizacija i procesi planiranja
  2. Analiza i upravlјanje savremenim Smart Greed sistemima (operativno planiranje, regulacija napona, razmena podataka, novi sistemi usluga,)
  3. Telekomunikacije i upravlјanje podacima
  4. Benefiti korišćenja Smart Greed sistema
  5. Regulative za priklјučenje malih elektrana i dosadašnja iskustva u njihovom radu.
 

Logovanje


© 2019 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.