Serbian (Latin)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Conferences Prošla savetovanja Vrnjačka Banja 2014
Najzapaženiji radovi PDF Print E-mail
There are no translations available.

NAJZAPAŽENIJI RADOVI NA 9. SAVETOVANJU CIRED SRBIJA 2014

 

STK-1  ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENjA I VODOVI

 

R1.14 UPOTREBA RADNIH TABELA (SPREADSHEETS) ZA PRORAČUN POUZDANOSTI TRANSFORMATORSKIH STANICA
autori: D. PERIĆ, JP EMS Beograd; M. TANASKOVIĆ, PD Elektrodistribucija Beograd, N. PETROVIĆ, JP EMS Beograd

R1.14 UPOTREBA RADNIH TABELA (SPREADSHEETS) ZA PRORAČUN POUZDANOSTI TRANSFORMATORSKIH STANICA

D. PERIĆ, JP EMS Beograd; M. TANASKOVIĆ, PD Elektrodistribucija Beograd, N. PETROVIĆ, JP EMS Beograd

 


 

STK-2 KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

R-2.03 ANALIZA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE I MEĐUSOBNOG UTICAJA PRENOSNOG I DISTRIBUTIVNOG SISTEMA U TAČKI PRIMOPREDAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

N. ZLATKOVIĆ, Ž. MARKOVIĆ, N. MRAKOVIĆ, JP EPS – Direkcija za distribuciju električne energije, Beograd, Serbia

 

 

Stk 3 - EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH  MREŽA

R-3.04 ISKUSTVA TOKOM REVIZIJA TERETNIH REGULACIONIH PREKLOPKI ENERGETSKIH TRANSFORMATORA 110/x kV NA MESTU NJIHOVE UGRADNJE U DISTRIBUTIVNIM POSTROJENJIMA

J. PONOĆKO, J. LAZIĆ, Đ. JOVANOVIĆ, B. PEJOVIĆ, D. ILIĆ, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Srbija, P. RADOSAVLJEVIĆ, LJ. NOVAKOVIĆ, Edex, Srbija


 

STK – 4 ZAŠTITA I UPRAVLjANjE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

R-4.03 IMPLEMENTACIJA HIBRIDNOG SISTEMA DALJINSKOG UPRAVLJANJA SREDNJENAPONSKIM DALEKOVODIMA NA TERITORIJI ED "ELEKTROMORAVA" POŽAREVAC

D. VIĆIĆ, V. TRIFUNOVIĆ, N. ŠLJUKIĆ, PD "Centar" d.o.o. Kragujevac, ED "Elektromorava" Požarevac, Srbija, N. POPOVIĆ, "InfoProjekt" d.o.o, Valjevo, Serbia

 

STK 5 - DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENjE ELEKTRIČNE ENERGIJE

R-5.10 STRATEGIJE REGULACIJE NAPONA I FAKTORA SNAGE ZA SINHRONE GENERATORE U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

SAVO ĐUKIĆ, OBRENKO ČOLIĆ, Elektrovojvodina Novi Sad, Srbija


 

STK-6 – PLANIRANjE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

R-6.8 NEISPORUČENA ELEKTRIČNA ENERGIJA KAO POKAZATELJ EFEKATA AUTOMATIZACIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNOJ MREŽI PD EDB

N. Vrcelj, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija D. Vukotić, PD "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o. Beograd, Srbija D. Kecman, Elektrotehnički Institut "Nikola Tesla", Beograd, Srbija

 

Marketing program


Copyright © 2024 CIRED Serbia. All Rights Reserved.