English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Forum Smart Grid PDF Štampa El. pošta

UTORAK, 27.09.2016 SALA 1

Moderator dr Zoran SIMENDIĆ, dr Aleksandar Bošković, ODS "EPS Distribucija" Beograd, Ogranak ED Sombor, Srbija

 

09:10-09:25
R-F.01 KAKO ZAISTA OVLADATI I UPRAVLJATI PODACIMA O ELEKTRODISTRIBUTIVNOM SISTEMU
S. SPAHIĆ, JP EPBiH-Sektor za strateški razvoj, BiH, Đ.VOZEL, Sl-King, Slovenia, S. SULJOVIĆ FAZLIĆ, JP EPBiH-Sektor za IKT, Bosna i Hercegovina, D. PIHLJAK, JP EPBiH-Operator distributivnog sistema, Bosna i Hercegovina

 

09:25-09:40
R-F.02 KOMPARATIVNA ANALIZA RAZLIČITIH METODA MASOVNOG PRIKUPLJANJA I MAPIRANJA GRAFIČKIH, TOPOLOŠKIH I ALFANUMERIČKIH PODATAKA O ELEMENTIMA DISTRIBUTIVNE MREŽE
V. STOJICIĆ, ODS "EPS Distribucija" Beograd, Serbia

 

09:40-09:55
R-F.03 UNAPREĐENJE SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE NAD SNDM GRADA BEOGRADA
Dušan VUKOTIĆ, ODS "EPS Distribucija" Beograd, V. MILENKOVIĆ, Netico Solution d.o.o, Niš, S. MILOSAVLJEVIĆ, D.KOVACEVIĆ, ETI "Nikola Tesla", Beograd, Srbija

 

09:55-10:10
R-F.04 ADMS U FUNKCIJI UPRAVLJANJA DISTRIBUTIVNOM MREŢOM U OKVIRU PROJEKTA SMART CITY NOVI SAD
M. POROBIĆ, G. JOVANOVIĆ, M. BACLIĆ, Ţ. TANJGA, S. MANDIĆ, ODS "EPS Distribucija" d.o.o, Beograd, Ogranak "ED Novi Sad", Novi Sad, Srbija

 

10:10-10:25
R-F.05 FOTONAPONSKI PANELI MONTIRANI NA 0,4KV MREŽAMA, REŠENJE ZA MANJU KUPOVINU ELEKTRICNE ENERGIJE ZAPOKRIVANJE INTERNE TEHNOLOŠKE POTROŠNJE

Ioan RUSU, Electrica Serv, Romania

 

11:00-12:30

PRIMERI IZ PRAKSE:

1. ELNOS GRUPA

2. INSTITUT MIHAJLO PUPIN

3. SCHNEIDER ELECTRIC

4. SIEMENS

 

 

Mobilna aplikacija QR kod

CIRED Srbija 
mobilna aplikacija


prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.