English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Okrugli stolovi PDF Štampa El. pošta
OKRUGLI STO 1: Restrukturiranje elektrodistributivnog sektora u Srbiji
Moderator: Andrija Vukašinović (EPSD, Beograd)
Učesnici: TBA
Teme:
 • Ciljevi restrukturiranja
 • Odabrani model
 • Faze projekta restrukturiranja
 • Dostignuća i očekivani rezultati
 • Problemi u implementaciji
OKRUGLI STO 2: Smanjivanja netehnickih gubitaka (NTG)
Moderator: Nikola Milosavljević (EPSD, Beograd)
Učesnici: Katarina Nikolić Milosavljević (EPSD, Niš), Darko Nedović (EPSD, Beograd), Nikola Krkljuš (EPSD, Sombor),
Milorad Vukas (EPSD, Sombor), Danijela Jović Pišot (JP EPS)
Teme:
 • Saradnja timova za smanjenje NTG "EPS Distribucije" sa timovima iz Crne Gore i Republike Srpske
 • Razmena iskustava sa zemljama iz okruženja po pitanju saradnje elektroprivrede/ODS sa drugim komunalnim preduzećima u domenu otkrivanja neovlašćene potrošnje
 • Video nadzor mernih mesta
 • Pravna regulativa – sankcionisanje neovlašćene potrošnje električne energije, pooštravanje kaznene politike i razmena iskustava sa zemljama iz okruženja
OKRUGLI STO 3: Praćenje pokazatelja pouzdanosti DEES u ODS EPS Distribuciji
Moderator: dr Željko Popović (EPSD, Novi Sad)
Učesnici: Aleksandar Krstić (EPSD, Niš), Dimitrije Nikolajević (EPSD, Beograd), Nikola Šljukić (EPSD, Kragujevac),
Dragan Antić (EPSD, Beograd), Miroslav Baclić (EPSD, Novi Sad), Dragan Ivanović (EPSD, Kraljevo), Goran Radenković (EPSD,
Kraljevo)
Teme:
 • Unapređeni načini praćenja prekida u ODS-u (novi skup pokazatelja pouzdanosti koji bi se pratio u ODS-u)
 • Nova kategorizacija područja/vodova koja bi omogućila kvalitetnije međusobno poređenje po pitanju pokazatelja pouzdanosti među ograncima u ODS-u
 • Inovirane kategorije i elementi prekida koji omogućuju kvalitetnije određivanje uzroka prekida
 
prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.