English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


PDF Štampa El. pošta
SPONZOR SVEČANOG OTVARANJA I KOKTELA DOBRODIŠLICE 1500€

Sponzoru svečanog otvaranja i koktela dobrodošlice pripada:
  • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka na panou u sali gde će se održati Svečano otvaranje Savetovanja sa naznakom da se radi o sponzoru Svečanog otvaranja;

  • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka na pozivnicama za Svečano otvaranje i koktel dobrodošlice;

  • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka u Programu Savetovanja;

  • Pravo da na Svečanom otvaranju pozdravi učesnike Savetovanja i pozove učesnike na koktel čiji je domaćin;

  • Zahvalnica Savetovanja;

  • Jedna puna kotizacija.


* Vrednost € (EUR) se utvrđuje prema srednjem kursu evra kod Narodne Banke Srbije na dan plaćanja

* U cenu nije uključen PDV ( 18% ).

 

Molimo Vas da popunite formular za prijavu sponzorstva - donatorstva i neko iz agencije BBN će Vas kontaktirati:

 

Ukoliko želite da predstavite Vašu firmu VIII Savetovanju o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem i pomognete njegovu organizaciju, molimo kontaktirajte:

BBN Congres Management

Zvaničnu PCO agenciju zaduženu za organizaciju i marketing CIRED savetovanja - BBN Congres Management

Tel.faks: +381(0)11/2682318, 3629401, 3629405

Faks: +381(0)11/3629406

E-mail: bbn@bbn.co.rs

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.