English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Preferencijalne teme PDF Štampa El. pošta
Untitled Document

STK1: KOMPONENTE MREŽA
Predsednik: Prof. dr Dragan TASIĆ, Elektronski fakultet Niš


1. Izbor i primena novih tehničkih rešenja i tehnologija za komponente elektrodistributivnih mreža
2. Monitoring, dijagnostika, pouzdanost i strategija održavanja komponenti elektrodistributivnih mreža
3. Modelovanje komponenti elektrodistributivnih mreža
4. Uticaj komponenti elektrodistributivnih mreža na životnu sredinuSTK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
Predsednik: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad


1. Kvalitet isporučene el. energije (kvalitet napona) – viši harmonici, fliker, propadi napona, skokovi napona, kratki prekidi i drugi poremećaji u napajanju potrošača – uzroci, prostiranje, imunitet, eliminisanje, iskustva
2. Uređaji i metode za merenje i monitoring kvaliteta električne energije (dijagnostičke metode, oprema, postupci i sl.)
3. Domaća i evropska tehnička regulativa o kvalitetu električne energije (standardizacija, tehnički propisi i postupci)
4. Uslovi priključenja nelinearnih potrošača i distribuiranih generatora (malih elektrana) - viši harmonici, fliker, nesimetrija, metode eliminisanja
5. Uticaj nedovoljnog kvaliteta na rad potrošača (tehnički problemi, energetska efikasnost, pouzdanost, finansijski efekti, odnosi sa potrošačima...)
6. Elektromagnetna kompatibilnost, bezbednost i interferencija
7. Prenaponi i zaštita od prenapona u distributivnim mrežama, poremećaji u uzemljenju i kvalitet električne energije i druge temeSTK 3: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
Predsednik: mr Dušan VUKOTIĆ, ODS"EPS Distribucija" d.o.o.

1. Strategije pri zameni SCADA sistema, rekonstrukciji relejne zaštite i uvođenju sistema za nadzor i upravlјanje u transformatorskim stanicama
2. Strategije održavanja i procene uslova
3. Primena energetskih aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima
4. Upravljanje elektrodistributivnom mrežom u tržišnim uslovima
5. Automatizacija elektrodistributivnih mreža
6. Strategije pri restauraciji pogona i upravljanje u kriznim situacijama
7. Regulacija napona u SN i NN mrežama
8. Sigurnosni aspekti pristupa informacijama i njihova razmena
9. Primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravlјanja
10. Uticaj distribuirane proizvodnje na tradicionalne sisteme zaštite i upravlјanja
11. Aspekti pouzdanosti zaštite bazirane na standardu IEC 61850
12. Ispitivanje relejne zaštite, funkcija i sistema
13. Analiza pojave kvarova i registrovanih zapisa o kvarovima
14. Komunikacione tehnike i protokoli za realizaciju inteligentnih mreža ("Smart Grids" i "Smart Metering")
15. Međusobna zavisnost upravlјanja elektrodistributivnim mrežama i komunikacione infrastrukture
16. Zahtev za potrebnim informacijama, upravlјanje podacima i dokumentacijomSTK 4: DISTIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predsednik: dr Željko POPOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad


1. Integracija, upravljanje i uloga distribuiranih izvora električne energije u distributivnim mrežama
2. Efikasno korišćenje električne energije
3. Upravljanje opterećenjem
4. Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilimaSTK 5: PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
Predsednik: dr Aleksandar Janjić, Elektronski fakultet Niš


1. Prognoza opterećenja i proizvodnje distribuiranih izvora
2. Zahtevane karakteristike distributivnog sistema, rezultati i benčmarking tehničkih i ekonomskih karakteristika
3. Napredne šeme distributivnih mreža radi prilagođavanja obnovljivim izvorima i električnim vozilima
4. Smanjivanje gubitaka u distributivnoj mreži
5. Planiranje mreža uz uvažavanje retkih događaja i ekstremnih vremenskih uslova
6. Metode za planiranje i optimizaciju mreža
7. Strategije za investiranje u revitalizaciju i izgradnju novih distributivnih objekataSTK 6: DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predsednik: dr Nenad KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

1. Otvaranje tržišta električne energije i deregulacija elektroprivrede u regionu
2. Metodologije regulacije i iskustva u primeni
3. Iskustva u radu tržišta električne energije, snabdevači i modeli isporuke potrošačima
4. Smart Grid rešenja u konkurentnim uslovima otvorenog tržišta

 

Mobilna aplikacija QR kod

CIRED Srbija 
mobilna aplikacija


prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.