English (United Kingdom)

Izveštaj sa 11. savetovanja
CIRED Srbija:
Izveštaj sa XI savetovanja
Za detaljnije informacije obratiti se tehničkom organizatoru svetovanja:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318
bbn@bbn.co.rs


Oglašavanje / Promo predmeti / Pano prezentacije PDF Štampa El. pošta

OGLAŠAVANJE

Oglašavanje u Programu savetovanja (3000 kop.):
1 strana crno belog oglasa 300 €
1/2 strane crno belog oglasa 200 €
Oglašavanje u Knjizi sadržaja referata (500 kop.):
1 strana crno belog oglasa 250 €
1/2 strane crno belog oglasa 150 €
Oglašavanje na USB-u Savetovanja (500 kop.):
do 20 MB 300 €
do 10 MB 200 €
Napomena: Cena kolor oglasa je 20% veća.
   
PROMO PREDMETI

Uplatom 200 € stiče se pravo na deljenje brošura, kataloga ili nekog drugog materijala u kongresnoj torbi kojim će se kompanija predstaviti učesnicima Savetovanja.

Očekivani broj kongresnih torbi je 500.
   
PANO PREZENTACIJE

Grafička prezentacija kompanije u izložbenom prostoru na panou veličine 1 x 0,8 m

100 €


*U cene nije uključen PDV 20%

 

Logovanje


© 2019 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.