English (United Kingdom)

Izveštaj sa 11. savetovanja
CIRED Srbija:
Izveštaj sa XI savetovanja
Za detaljnije informacije obratiti se tehničkom organizatoru svetovanja:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318
bbn@bbn.co.rs


CIRED CIRED Srbija
Aktivnosti PDF Štampa El. pošta

Aktivnosti koje obavlja Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) obuhvataju:


* Aktivno delovanje na stručnom izučavanju, razmatranju i unapređenju tehnike distribucije električne energije;


* Propagiranje delatnosti i rada konferencije CIRED;


* Delegiranje predstavnika za upravni komitet CIRED u cilju upravljanja radom CIRED;


* Predlaganje preferencijalnih tema za konferenciju CIRED i predlaganje tehničkom komitetu CIRED, oblasti rada za koje smatra da su od posebnog interesa;


* Obavlja korespodenciju sa CIRED-om i distribuira informacije svim zainteresovanim stručnjacima u zemlji ( pozivi za pisanje referata, programi konferencija, časopis CIRED i slično );


* Razmatranje predloga referata od autora iz Srbije;


* Prikupljanje konačnih verzija referata sa kompletnom pratećom dokumentacijom i njihovo dostavljanje organizacionom komitetu konferencije CIRED;


* Predlaganje članova za radne grupe CIRED;


* Organizaciju stručnih skupova, savetovanja i seminara u Srbiji;


* Praćenje i unapređenje razvoja u pojedinim, užim oblastima svog rada i u tom cilju formiranje stručnih komisija i radnih grupa CIRED Srbije;


* Uspostavljanje saradnje sa asocijacijama i pojedincima, koji su zainteresovani za problematiku kojom se bavi CIRED Srbije;


* Informisanje javnosti objavljivanjem materijala i preporuka sa svojih stručnih skupova;


* Izdavanje naučnih i drugih stručnih publikacija iz domena svog rada;


* CIRED Srbije svake druge godine organizuje stručno savetovanje i izložbu savremene opreme iz oblasti distribucije električne energije.

 

Logovanje


© 2019 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.