English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

CIRED CIRED Srbija
Aktivnosti PDF Štampa El. pošta

Aktivnosti koje obavlja Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) obuhvataju:


* Aktivno delovanje na stručnom izučavanju, razmatranju i unapređenju tehnike distribucije električne energije;


* Propagiranje delatnosti i rada konferencije CIRED;


* Delegiranje predstavnika za upravni komitet CIRED u cilju upravljanja radom CIRED;


* Predlaganje preferencijalnih tema za konferenciju CIRED i predlaganje tehničkom komitetu CIRED, oblasti rada za koje smatra da su od posebnog interesa;


* Obavlja korespodenciju sa CIRED-om i distribuira informacije svim zainteresovanim stručnjacima u zemlji ( pozivi za pisanje referata, programi konferencija, časopis CIRED i slično );


* Razmatranje predloga referata od autora iz Srbije;


* Prikupljanje konačnih verzija referata sa kompletnom pratećom dokumentacijom i njihovo dostavljanje organizacionom komitetu konferencije CIRED;


* Predlaganje članova za radne grupe CIRED;


* Organizaciju stručnih skupova, savetovanja i seminara u Srbiji;


* Praćenje i unapređenje razvoja u pojedinim, užim oblastima svog rada i u tom cilju formiranje stručnih komisija i radnih grupa CIRED Srbije;


* Uspostavljanje saradnje sa asocijacijama i pojedincima, koji su zainteresovani za problematiku kojom se bavi CIRED Srbije;


* Informisanje javnosti objavljivanjem materijala i preporuka sa svojih stručnih skupova;


* Izdavanje naučnih i drugih stručnih publikacija iz domena svog rada;


* CIRED Srbije svake druge godine organizuje stručno savetovanje i izložbu savremene opreme iz oblasti distribucije električne energije.

 
prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.