Serbian (Latin)
Preferencijalne teme PDF Print E-mail
There are no translations available.

PREFERENCIJALNE TEME

STK 1: KOMPONENTE MREŽA
predsednik: dr Vladimir ŠILJKUT, JP Elektroprivreda Srbije

1. Savremene konstrukcije, primena novih tehničkih rešenja i održavanje komponenti elektrodistributivnih mreža
2. Testiranje, monitoring, dijagnostika i strategija održavanja komponenti elektrodistributivnih mreža
3. Modelovanje i primena savremenih softverskih alata za analizu komponenti elektrodistributivnih mreža
4. Uticaj komponenti elektrodistributivnih mreža na životnu i radnu sredinu
5. Tehnička regulativa iz domena komponenti elektrodistributivnih mreža

 

STK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
predsednik: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

1. Kvalitet isporuke i kvalitet isporučene električne energije – uzroci, prostiranje, imunitet, eliminisanje, analize, iskustva.
2. Uređaji i metode za merenje i praćenje parametara kvaliteta električne energije (dijagnostičke metode, oprema, postupci i sl.)
3. Domaća i evropska tehnička regulativa o kvalitetu električne energije (standardizacija, tehnički propisi i postupci)
4. Uticaj distribuiranih generatora na kvalitet električne energije (naponski nivoi, struje kratkih spojeva, harmonici, podrška mreži – LVRT i sl.)
5. Uslovi priključenja nelinearnih potrošača i distribuiranih generatora, elektromagnetna kompatibilnost, bezbednost i interferencija.
6. Uticaj nedovoljnog kvaliteta u mreži na rad potrošača ili distribuiranih generatora (tehnički problemi, energetska efikasnost, pouzdanost, finansijski efekti, odnosi sa potrošačima...)
7. Prenaponi i zaštita od prenapona u distributivnim mrežama, poremećaji u uzemljenju i uticaj na kvalitet električne energije i druge povezane teme.

 

STK 3: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
predsednik: mr Dušan Vukotić, Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

EKSPLOATACIJA
1. Strategije održavanja i procena stanja energetske opreme.
2. Tehnike i alati za upravljanje radnom snagom u cilju povećanja operativne efikasnosti.
3. Zahtevi u pogledu podataka, upravljanje podacima i dokumentacijom.
4. Strategije restauracije pogona i upravljanje kriznim situacijama.
5. Eksploatacija industrijskih mreža.

ZAŠTITA
6. Strategije pri zameni SCADA sistema, rekonstrukciji zaštite i uvođenju sistema za nadzor i upravljanje u transformatorskim stanicama.
7. Uticaj distribuirane proizvodnje na tradicionalne sisteme zaštite i upravljanja.
8. Nove zaštitne šeme i funkcije.
9. Simulacioni modeli zaštite, alati i nove funkcije.
10. Aspekti pouzdanosti zaštite bazirane na standardu IEC 61850.
11. Ispitivanje relejne zaštite, funkcija i sistema (praktična iskustva).
12. Analiza pojave kvarova i registrovanih zapisa o kvarovima.

UPRAVLJANJE I KOMUNIKACIJE
13. Automatizacija elektrodistributivnih mreža
14. Upravljanje elektrodistributivnom mrežom u tržišnim uslovima
15. Primena energetskih aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima
16. Uvođenje sistemskih usluga na distributivnom nivou
17. Regulacija napona u SN i NN mrežama
18. Primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravljanja
19. Sigurnosni aspekti pristupa informacijama i njihova razmena
20. Komunikacione tehnike i protokoli za realizaciju inteligentnih mreža ("Smart Grids" i "Smart Metering")
21. Međusobna zavisnost upravljanja elektrodistributivnim mrežama i komunikacione infrastrukture

 

STK 4: DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
predsednik: dr Željko POPOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

1. Integracija i upravljanje distribuiranih izvora električne energije (DER) u distributivnim mrežama
a. Aktivno upravljanje u distributivnim mrežama sa distribuiranim izvorima električne energije
b. Upravljački algoritmi i filozofije
c. Prognoza proizvodnje iz obnovljivih izvora
d. Analiza mogućnosti priključenja distribuiranih izvora u distributivnoj mreži (Hosting capacity analysis)
e. Mikro-mreže
f. Električna vozila
2. Uloga DER u poslovnim procesima u distributivnim sistemima
a. Koordinacija i upravljanje DER i aktivnosti ostalih korisnika sistema u ostvarivanju ciljeva operatora prenosnog i distributivnog sistema
b. Dobiti od skladišta električne energije i različitih strategija upravljanja skladištima
c. Aktivno upravljanje DER u cilju optimizacije rada celog sistema, efikasnosti i sigurnosti.
d. Uloga DER u unapređenju otpornosti distributivnih mreža na ekstremne vremenske uslove.
e. Upravljanje opterećenjem
3. Efikasno korišćenje električne energije
a. Smanjenju gubitaka u distributivnim mrežama
b. Unapređenje efikasnosti distributivnih sistema
c. Uloga distributivnih mreža u isporuci održive energije i niskih emisija gasova staklene bašte
4. Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima
a. Korišćenje informacija dobijenih sa pametnih brojila
b. Analitika i studije slučaja AMI sistema
c. Analiza troškova i dobiti AMI sistema

 

STK 5: PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
predsednik: dr Aleksandar JANJIĆ, Elektronski fakultet Niš

1. Predviđanje potrošnje i proizvodnje distribuiranih izvora
2. Pokazatelji kvaliteta mreža: zahtevi, rezultati i poređenje
3. Strukture mreža i kriterijumi za planiranje mreža
4. Metode za planiranje
5. Strategije za investiranje

 

STK 6: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I DEREGULACIJA
predsednik: dr Nenad Katić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

1. Otvaranje tržišta električne energije i restrukturiranje elektroprivrede u regionu, praksa i iskustva
2. Regulacija, modeli regulacije, uloga regulatora, izmene i unapređenja
3. Učesnici tržišta električne energije, modeli snabdevanja i modeli tržišta
4. Distribuirani izvori energije u konkurentnim uslovima otvorenog tržišta

 

Generalni pokrovitelj savetovanja:

SPONZORI 13.savetovanja

Generalni sponzor:


Zlatni sponzori:


Copyright © 2023 CIRED Serbia. All Rights Reserved.