English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Savetovanja Prošla savetovanja Herceg Novi 2004
Herceg Novi 2004 PDF Štampa El. pošta

REGIONALNO SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA, Herceg Novi, oktobar 2004


Međunarodno regionalno savetovanje o elektrodistributivnim mrežama održano je u Herceg Novom u oktobru 2004. Imalo je za cilj da okupi i animira naučne radnike i stručnjake posvećene tehničkim pitanjima i problematici u oblasti distribucije električne energije.PRED-SEMINAR: je održan 5. okobra 2004.godine u kongresnoj sali Hotela Plaža u Herceg Novom. POsvećen je aktuelnim temama rekonstruiranja i deregulacije elektroprivrede, uvođenju i funkcionisanju tržišta električne energije. Na seminaru su predstavljena iskustva zemalja iz regiona, a predavači na seminaru su bili ugledni stručnjaci iz zemalja regiona:

Dr Gligo Vuković ispred Evropske Agencije za rekonstrukciju, predatvio je novu Direktivu EU iz 2003. godine o tržištu električne energije i memorandum o kreiranju regionalnog tržišta električne energije jugoistočne Evrope;

Predrag Grujičić, savetnik za energetik u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije, predsatvio je novi Zakon o energetici Republike Srbije;

Dr Goran Tanić, ispred Elektroprivrede Srbije, govorio je o pripremama za reformu elektroenergetskog sektora Srbije u svetlu novog Zakona o energetici;

mr Vinko Bošnjak, savetnik generalnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, govorio je o reformi elektroenergetskog sektora Bosne i Hercegovine;

Dragan Čizmović, direktor Sektora za korporativne poslove Elektroprivrede Crne Gore, predstavio je aktivnosti na reformi elektroenergetskog sektora Crne Gore;

Dr Stefan Georgi, potpredsednik CIRED komiteta Rumunije, predstavio je restruktuiranje elektroenergetskog sektora Rumunije;

Dr Rubin Taleski je predstavio aktivnosti na restruktuiranju Elektroposlanstava Makedonije;

Biljana Pommerville, projekt menadžer Raiffeisen Investment AG iz Beča, govorila je o iskustvima u privatizaciji elektroenergetskog sektora u regionu.Kroz izložene radove, diskusiju, razmenu znanja i iskustava, bogatu izložbu opreme i usluga, ispunjeni su ciljevi savetovanja a posebno obrađene sledeće teme:

 • ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENJA I VODOVI
 • KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIB. SISTEMIMA
 • EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH MREŽA
 • ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
 • DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • PLANIRANJE I RAZVOJ ELEKTRODISTRIBUTIVNIH MREŽASavetovanju je prisustvovalo oko 600 učesnika, tehničkih stručnjaka i poslovnih ljudi iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Češke, Švajcarske, Švedske, Rusije i Holandije. Stručni rad Savetovanja odvijao se kroz trodnevni rad šest stručnih komisija, na kojima je razmatrano 144 stručna rada.

Najzapaženiji referati ovog savetovanja su:

 

 • STK 1: Proračun napona na zatezanje ugaono zateznog uporišta sa uzimanjem u obzir otklona stabla stuba od betona, Goran Živadinović, Đorđe Glišić, Elektrodistribucija Beograd, SCG;
 • STK 2: Procena rizika kvarova na srednjenaponskim nadzemnim vodovima usled atmosferskih pražnjenja, Miloš Protić, Elektroprimorska, Nova Gorica, Slovenija, Janko Kosmač, Elektrotehnički institut „Milan Vidmar“, Ljubljana, Slovenija;
 • STK 3: Proračuni i analize mogućnosti povećanja pogonske pouzdanosti elektrodistributivnih sisitema, Sreten Škuletić, Jadranka Radović, Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet, Podgorica, Velimir Strugar, EPCG, Podgorica, SCG;
 • STK 4: Pilot projekat sistema za daljinski nadzor i upravljanje srednjenaponskom distributivnom mrežom, Bratislava Radmilović, Elektrovojvodina, Novi Sad, SCG;
 • STK 5: Tarifni sistem za reaktivnuenergiju i ekonomski kriterijumi za kompenzacijureaktivnih snaga u distributivnim mrežama, Dr Miloje Kostić, Elektrotehnički Institut „Nikola Tesla“, Beograd, SCG;
 • STK 6: Analiza i prognoza vršne snage, S. Maksimović, D. Vujić, M. Slijepčević, Elektrodistribucija Beograd, SCG.


Okrugli sto sa temom "Upravljanje srednjenaponskim distributivnim mrežama", održan je 7.okobra u kongrasnoj sali Hotela PLAŽA uz veliku posećenost i bogatu diskusiju.

Za vreme trajanja Savetovanja održan je i Okrugli sto sa temom UPRAVLJANJE OPTERECENJEM U KONZUMU ELEKTRODISTRIBUCIJE.

Tokom Savetovanja je bila organizovana izložba opreme, usluga i novih tehnologija iz oblasti distribucije električna energije, na kojoj su izlagale poznate domaće istrane kompanije. Izložba je bila postavljena u holovima Hotela Plaža, sa oko 30 izlagača i bila je dobro posećena za sve vreme savetovanja, tako da može poneti epitet malog sajma elektrodistribucije.

Sponzori i izlagači su imali priliku da u Business Club-u Hotela PLAŽA, u poslepodnevnim satima održe prezentacije svojih proizvoda, predstave svoje firme i prikažu nova dostignuća i programe iz obalsti distribucije električne energije.

Pored obimnog stručnog rada na savetovanju, nađeno je i vremena za društveni program, koji je imao za cilj druženje i zbližavanje učesnika savetovanja. U organizaciji kompanije SIEMENS priređen je i festival piva, kao i nagradna igra, a pretposlednje veče i zajednička svečana večera.

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.