English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

CIRED
Šta je CIRED PDF Štampa El. pošta
Međunarodna konferencija o elektrodistribuciji - CIRED (skraćenica od Congres International des Réseaux Electriques de Distribution; International Conference on Electricity Distribution) je udruženje koje okuplja zainteresovane stručnjake iz oblasti elektrodistributivne delatnosti: najširi krug stručnjaka iz distributivnih preduzeća, sa instituta i fakulteta, proizvođače opreme i davaoce usluga, dobavljače i potrošače, regulatore. Cilj CIRED-a je, prema Statutu, povećanje stručne kompetencije i sposobnosti, veštine i znanja, u najširem području elektrodistributivne delatnosti, uključujući distribuiranu proizvodnju.

CIRED su 1970. osnovali belgijski AIM - Udruženje inžinjera s diplomom elektrotehničkog instituta Montefiore u Liege-u, jedne od najstarijih evropskih elektrotehničkih škola, danas fakulteta - i britanski IEE (danas IET: Udruženje inžinjera i tehnologa; najveće evropsko udruženje takve vrste). Prvo savjetovanje CIRED-a održano je u maju 1971. u Liege-u - i otada je CIRED glavno okupljalište svetske „elektrodistributivne zajednice“. Od osnivanja CIRED se saziva svake neparne godine, u početku naizmenično u Belgiji i V. Britaniji, a u poslednjih dest godina po cieloj Evropi: prošlo, XX savjetovanje je održano 2009. u Pragu

CIRED je neprofitna i nevladina organizacija registrovana u Belgiji. Nema svoje imovine (osim naziva), i sve troškove snose njeni učesnici.

Delatnost CIRED-a zasnovana je na nacionalnim i poveznim nacionalnim ograncima. Status nacionalnog ogranka imaju zemlje koje su izrazito aktivne u CIRED-u: organizovanim pristupom i internim organizacijom, brojem referata i učesnika na savetovanjima, učešćem u radu, povratnim prenošenjem znanja i iskustava iz CIRED-a. Status poveznog nacionalnog ogranka imaju zemlje koje sarađuju u CIRED-u ali nemaju priznati nacionalni ogranak.

Zemlje s nacionalnim ograncima imaju svog predstavnika u Upravnom odboru CIRED-a. Zemlje s poveznim ograncima smatraju se pridruženim članicama. CIRED ima danas 15 upravljajućih i 23 pridruženih članova.

CIRED vodi Upravno odbor. Sastaje se, po pravilu, jednom godišnje, i to je isovremeno i opšta skupština udruženja. Sastanke Upravnog odbora priprema i dobijene zadatke izvršava Savjetodavni odbor. Oba odbora, kao i udruženje, imaju zajedničkog predsednika.

Tehnički odbor je zadužen za stručnu delatnost CIRED-a. Njime predsedava podpredsednik udruženja. On ima svoje odbore i savetodavne grupe. Elektrodistributivna problematika razmatra se u šest studijskih/tehničkih odbora/sekcija: (1) „Mrežne komponente“, (2) „Kvalitet električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“, (3) „Pogon, vođenje i zaštita sistema“, (4) „Distribuirana proizvodnja, upravljanje i korištenje električne energije“, (5) „Razvoj distributivnih mreža“ i (6) „Regulacija, upravljanje, organizacija i pripadajući informatički sistemi“.

Administraciju CIRED-a finansijski i kadrovski vode zajednički AIM i IET.
 
prijava_radova

SPONSORI 12.savetovanja

Zlatni sponzori:
© 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.