English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


CIRED CIRED Srbija
Način rada PDF Štampa El. pošta
Untitled Document

Rad po stručnim komisijama

Stručni rad Savetovanja se odvija u ukupno šest stručnih komisija prema predviđenom programu. Diskusija se vodi o pitanjima obrađenim u radovima, koji su grupisani prema preferencijalnim temama. Rad će se odvijati paralelno u tri sale u prepodnevnim terminima, pri čemu se vodilo računa da se srodne tematike ne preklapaju. Popodnevni termini su rezervisani za prateće aktivnosti, okrugle stolove i poslovne prezentacije. Zaključci svake stručne komisije Savetovanja se formulišu, usvajaju na kraju njenog rada i štampaju u Izveštaju o radu Savetovanja.

Radovi

Stručna problematika koja se razmatra na Savetovanju zasniva se na prihvaćenim radovima napisanim na zadate, preferencijalne teme. Svi radovi su recenzirani od strane uglednih stručnjaka za pojedine oblasti i biće objavljeni u Zborniku sadržaja referata, u skraćenom obliku, na srpskom i/ili engleskom jeziku i na USB-u u celosti, kao i distribuirani svim učesnicima koji uplate kotizaciju.

Diskusija

Stručni izvestioci po svakoj tematskoj grupi predlažu pitanja za diskusiju. Autori radova mogu dati uvodno izlaganje (maksimalno 15 minuta sa vremenom za diskusiju) i odgovoriti na pitanja za diskusiju. Diskusiju usmerava predsedavajući prema redosledu tematskih grupa i po redu prijavljivanja.

Simultano prevođenje

Za stručni deo konferencije angažovana su četiri simultana prevodioca za engleski jezik. Angažovani prevodioci biće prisutni tokom sesija u okviru kojih će biti izlaganja na engleskom jeziku. Za sesije u okviru kojih nema izlaganja na engleskom jeziku, simultanog prevođenja neće biti ukoliko se učesnici iz inostranstva prethodno ne prijave na registracionom pultu BBN-a da žele da isprate određenu sesiju.

Tehnička sredstva

Autori koji rad žele da prezentuju pomoću svog računara, potrebno je da pre početka rada komisije obaveste tehničara koji opslužuje tehnička sredstva u sali i da mu predaju deo materijala za čije aktiviranje je potrebna njegova asistencija. U svakoj sali će biti obezbeđen računar sa video projektorom i drugom neophodnom audio/video opremom.

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.