Serbian (Latin)
Prijava učešća i registracija PDF Print E-mail
There are no translations available.

Formular za prijavu i registraciju učesnika: Word doc - 83kB

 

Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije. Kotizacija iznosi 100 evra. Firme koje šalju više od 5 učesnika imaju pravo korišćenja umanjene kotizacije u iznosu od 75 evra ako za prvih pet učesnika plate punu cenu kotizacije. Autor referata (jedan autor ili koautor po referatu) ima pravo na umanjenu kotizaciju od takoe 75 evra. Kotizacija učesnicima obezbeuje:

  • Identifikacioni bedž
  • Pravo prisustva na stručnom delu Savetovanja
  • Zbornik sadržaja referata
  • CD -ROM sa kompletnim radovima i poslovnim prezentacijama sponzora
  • Tašnu, blok i olovku
  • Pozivnice za: koktel dobrodošlice i zajedničku večeru
  • Bonove za kafu na pauzi

Materijali Savetovanja se preuzimaju prilikom registracije na registracionom pultu BBN Congress Managementa.

Registracija učesnika vrši se u hotelu Zvezda.

U slučaju otkaza, pravo na povraćaj uplaćenih sredstava za kotizaciju i smeštaj imaju firme koje učešće svog predstavnika otkažu pismenim putem najkasnije 20. septembra. Posle tog roka nema povraćaja uplaćenih sredstava.


Identifikacioni bedž


Identifikacioni bedž dobijaju učesnici koji uplate kotizaciju i služi kao identifikacija učesnika Savetovanja.
Nošenje bedža je obavezno za sve učesnike.

 

Hotelski smeštaj
Za učesnike Savetovanja obezbeđen je smeštaj u hotelima: ZVEZDA, FONTANA, BREZA, VILA SAN I ALEKSANDAR na bazi punog pansiona.

Rezervacija soba se vrši dostavljanjem popunjene prijave i dokumenta o uplati iznosa za smeštaj. U prijavnom listu za dvokrevetne sobe mora biti naznačeno ime učesnika sa kojim se deli soba.

PAKET ARANŽMANI

Cene po osobi obuhvataju: pun pansion od 5 dana (od večere 26. septembra do ručka 1. oktobra), boravišnu taksu i osiguranje.

 

SOBA HOTEL

1/1

1/2 po osobi

1/2 sam u sobi

AP po osobi

AP sam u sobi

Rezidencija

ZVEZDA

185 €

155 €

230 €

195 €

290 €


FONTANA

185 €

155 €

230 €

195 €

290 €


BREZA

135 €

115 €


145 €VILA SAN
215 €

255 €

255 €

ALEKSANDAR

265 €

260 €


390 €

580 €

630 €

 

Za učesnike koji će boraviti kraće od 5 dana sledeće cene obuhvataju: jedan pun pansion, boravišnu taksu i osiguranje.

SOBA HOTEL

1/1

1/2 po osobi

1/2 sam u sobi

AP po osobi

AP sam u sobi

Rezidencija

ZVEZDA

40 €

35 €

50 €

40 €

60 €

 

FONTANA

40 €

35 €

50 €

40 €

60 €

 

BREZA

30 €

25 €

 

30 €

 

 

VILA SAN

 

 

 

45 €

53 €

53 €

ALEKSANDAR

55 €

53 €

 

80 €

120 €

130 €*Za goste hotela Aleksandar obezbeen je ručak u hotelu Zvezda.
DODATNI RUČAK: Učesnici koji žele da započnu pansion sa ručkom treba da doplate 4 evra za dodatni pansionski ručak

 

Formular za prijavu i registraciju učesnika: Word doc - 83kB

 

Mobile Application QR code

CIRED Serbia 
Mobile ApplicationPrvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

prijava_radova_eng

Copyright © 2022 CIRED Serbia. All Rights Reserved.