English (United Kingdom)

Izveštaj sa 11. savetovanja
CIRED Srbija:
Izveštaj sa XI savetovanja
Za detaljnije informacije obratiti se tehničkom organizatoru svetovanja:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318
bbn@bbn.co.rs


Nagrađeni radovi PDF Štampa El. pošta

Studijski komiteti su proglasili najzapaženije radove.

Njihovim autorima uručene su diplome i srebrnjaci sa likom Nikole Tesle.

STK -1

R-1.16 UZEMLJIVAČKI EFEKTI SREDNJENAPONSKIH KABLOVSKIH VODOVA

Autori: D. Tasić, M. Tanasković, V. Balkovoj, M. StojanovićSTK -2

R-2.8 MERENJE PRISUSTVA TREĆEG HARMONIKA U STRUJI NEUTRALNOG PROVODNIKA U NN DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Autori: A. Jović, D. StojanovićSTK -3

R-3.5 REVITALIZACIJA 110 kV POSTROJENJA U ts 110/35 kV "N.SAD4"

Autori: D. Comić, S. GušavacSTK -4

R-4.18 UTICAJ MINI ELEKTRANA NA RAD POSTOJEĆE RELEJNE ZAŠTITE U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

Autor: Saša StojkovićSTK -5

R-5.11 MOGUĆA REŠENJA U TARIFNOM SISTEMU ZA PRODAJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA KUPCE IZ KATEGORIJE ŠIROKA POTROŠNJA

Autor: Mr. Aca VučkovićSTK -6

6.1.5 STATIČKE KARAKTERISTIKE POTROŠNJE NA 35kV NIVOU DISTRIBUTIVNE MREŽE

Autori: Lidija Korunović i Dobrivoje Stojanović.

 

Logovanje


© 2019 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.