English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Savetovanja Prošla savetovanja Vrnjačka Banja 2008
Nagrađeni radovi PDF Štampa El. pošta

Studijski komiteti su proglasili najzapaženije radove.

Njihovim autorima uručene su diplome i srebrnjaci sa likom Nikole Tesle.

STK -1

R-1.16 UZEMLJIVAČKI EFEKTI SREDNJENAPONSKIH KABLOVSKIH VODOVA

Autori: D. Tasić, M. Tanasković, V. Balkovoj, M. StojanovićSTK -2

R-2.8 MERENJE PRISUSTVA TREĆEG HARMONIKA U STRUJI NEUTRALNOG PROVODNIKA U NN DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Autori: A. Jović, D. StojanovićSTK -3

R-3.5 REVITALIZACIJA 110 kV POSTROJENJA U ts 110/35 kV "N.SAD4"

Autori: D. Comić, S. GušavacSTK -4

R-4.18 UTICAJ MINI ELEKTRANA NA RAD POSTOJEĆE RELEJNE ZAŠTITE U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

Autor: Saša StojkovićSTK -5

R-5.11 MOGUĆA REŠENJA U TARIFNOM SISTEMU ZA PRODAJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA KUPCE IZ KATEGORIJE ŠIROKA POTROŠNJA

Autor: Mr. Aca VučkovićSTK -6

6.1.5 STATIČKE KARAKTERISTIKE POTROŠNJE NA 35kV NIVOU DISTRIBUTIVNE MREŽE

Autori: Lidija Korunović i Dobrivoje Stojanović.

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.