English (United Kingdom)

Izveštaj sa 11. savetovanja
CIRED Srbija:
Izveštaj sa XI savetovanja
Za detaljnije informacije obratiti se tehničkom organizatoru svetovanja:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318
bbn@bbn.co.rs


PDF Štampa El. pošta
>GENERALNI SPONZOR 10000€

Generalnom sponzoru pripada:

 • Oglasni prostor u sledećim štampanim materijalima Savetovanja:
  • kolor oglas na 3. strani korica Programa Savetovanja (3000 kopija)
  • kolor oglas na 3. strani korica Zbornika kratkih sadržaja referata (500 kopija)
  • kolor oglas na 3. strani korica Izveštaja o radu Savetovanja (500 kopija)

 • Logotip u okviru informacije o konferenciji na sajtovima www.cired.rs i www.bbn.co.rs

 • Link web sajta kompanije u okviru informacije o konferenciji na sajtovima www.cired.rs i www.bbn.co.rs

 • Isticanje logotipa i zaštitnog znaka Generalnog sponzora:
  • na vidnom mestu u plenarnoj sali na panou sponzora
  • u Programu savetovanja u posebnoj rubrici Generalni sponzor
  • u Zborniku kratkih sadržaja referata u posebnoj rubrici Generalni sponzor
  • u Izveštaju o radu Savetovanja u posebnoj rubrici Generalni sponzor
  • na USB-u u posebnoj rubrici Generalni sponzor
 • Postavljanje reklamnog postera Generalnog sponzora na registracionom pultu Savetovanja

 • Pravo na multimedijalnu prezentaciju do 100 MB na USB-u Savetovanja (500 kopija)


 • Mogućnost da podeli učesnicima Savetovanja brošure, kataloge i druge propagandne materijale (do 5 različitih materijala)


 • Opremljeni izložbeni prostor od 9 m2 u okviru prateće izložbe Savetovanja


 • Rezervisan termin prezentacije u trajanju od 60 minuta


 • Prilika da pozdravi učesnike skupa na Svečanom otvaranju Savetovanja


 • Zahvalnica koja se uručuje na Svečanom otvaranju Savetovanja


 • Pet punih kotizacija
 

Logovanje


© 2019 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.