Serbian (Latin)
Utorak /Tuesday, 25.09.2012. PDF Print E-mail

 


ZAJEDNIČKI KOKTEL / MUTUAL COCKTAIL

 

 

digit

digit Untitled-1 mmm

 

U RESTORANU HOTELA ZVEZDA U 17:00 / ZVEZDA HOTEL AT 17:00

 

Okrugli sto / Round table I:

OBNOVLJIVI IZVORI u 17:15 časova u sali 1 hotela ZVEZDA / RENEWABLE SOURCES at 17:00 h in the hall 1 at the ZVEZDA hotel


Moderator / Coordinator: M. Lutovac, Elektroprivreda Srbije

 

Tema 1 / Topic 1: A. Vlajčić: Direktive i obaveze legislative / Directives and obligations of legislature

Tema 2 / Topic 2: S. Minić: Dosadašnja iskustva i problemi priključenja obnovljivih izvora na distributivnu mrežu / Previous experiences and problems in connecting renewable sources to distribution network

Tema 3 / Topic 3: R. Nedić: Dodatni zahtevi zaštite distributivne mreže sa integrisanim obnovljivim izvorima / Additional requirements of distribution networks protection with integrated renewable sources

Diskusija / Discussion

Okrugli sto će se održati u utorak 25. septembra u 17:15 časova u sali 1 hotela ZVEZDA

The round table will take place on Tuesday, September 25 at 17:00 h in the hall 1 at the ZVEZDA hotel.


 

 

 

Mobile Application QR code

CIRED Serbia 
Mobile ApplicationPrvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

prijava_radova_eng

Copyright © 2022 CIRED Serbia. All Rights Reserved.