English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2020

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs

Najzapaženiji radovi PDF Štampa El. pošta

STK-1  ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENjA I VODOVI

R-1.13 NIVOI NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA NADZEMNIH I KABLOVSKIH VODOVA 35 KV

M. GRBIĆ, A. PAVLOVIĆ, Elektrotehnički institut ’’Nikola Tesla’’, Beograd, Srbija, M. TAUŠANOVIĆ, V. ŠILJKUT, PD ’’Elektrodistribucija Beograd’’, Beograd, Srbija


 

STK-2 KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

 • R-2.07 NAPONSKE PRILIKE U JEDNOSTRANO NAPAJANOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI SA DISTRIBUISANIM GENERATOROM

  V. BEČIROVIĆ, M. HASANIĆ, B. NIKOLIĆ, S. HANJALIĆ, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina


  Stk 3 - EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH  MREŽA

  R-3.14 GODIŠNJI TROŠKOVI ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE KAO MERA EFIKASNOSTI DISTRIBUTIVNOG PREDUZEĆA

  S. MAKSIMOVIĆ, V. ŠILJKUT, PD Elektrodistribucija Beograd, Srbija


   

  STK – 4 ZAŠTITA I UPRAVLjANjE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

  R-4.19 ANALIZA RADA TEHNIKE ZEMLJOSPOJNOG PREKIDAčA I PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE FUNKCIONISANJA

  B. MITROVIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Ogranak ED „Ruma“, Srbija

   

  STK 5 - DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENjE ELEKTRIČNE ENERGIJE

  R-5.16 UŠTEDE ENERGIJE SA ENERGETSKI EFIKASNIM LED SIJALICAMA I LED OSVETLJENJEM OBJEKATA ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE

  M. ZORBOSKI, A. JANJIĆ, N. FLORANOVIĆ, IRC „Alfatec“ Niš, Srbija


   

  STK-6 – PLANIRANjE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

  R – 6.17 MODELOVANJE TRANSFORMATORA I DISTRIBUIRANIH IZVORA U PRORAČUNU NESIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA DISTRIBUTIVNIH MREŽA

  J. RADOSAVLJEVIĆ, M. JEVTIĆ, D. KLIMENTA, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Srbija

 •  
  prijava_radova

  SPONSORI 12.savetovanja

  Zlatni sponzori:
  © 2020 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.