English (United Kingdom)

Izveštaj sa 11. savetovanja
CIRED Srbija:
Izveštaj sa XI savetovanja
Za detaljnije informacije obratiti se tehničkom organizatoru svetovanja:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318
bbn@bbn.co.rs


CIRED CIRED Srbija
Organi

 

Stručna delatnost CIRED Srbija definisana je, po modelu međunarodnog udruženja CIRED, kroz 6 stručnih komisija: Članovi stručnih komisija

 

Organi Srpskog ogranka CIRED-a, CIRED Srbija su: Skupština, Izvršni i Nadzorni odbor.


 

Tehnički sekretar:

Marija ERDELJAN

PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 100
21000 Novi Sad

tel. 021 4821 062, 066 8044 094

 

Sedište CIRED Srbija je u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 100.

 

1 Skupština
2 Izvršni odbor
3 Nadzorni odbor

Logovanje


© 2019 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.