English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


CIRED CIRED Srbija
Organi

 

Stručna delatnost CIRED Srbija definisana je, po modelu međunarodnog udruženja CIRED, kroz 6 stručnih komisija: Članovi stručnih komisija

 

Organi Srpskog ogranka CIRED-a, CIRED Srbija su: Skupština, Izvršni i Nadzorni odbor.


 

Tehnički sekretar:

Marija ERDELJAN

PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 100
21000 Novi Sad

tel. 021 4821 062, 066 8044 094

 

Sedište CIRED Srbija je u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 100.

 

1 Skupština
2 Izvršni odbor
3 Nadzorni odbor

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.