Ko treba da prisustvuje savetovanju? Štampa

 

  • Menadžeri elektrodistributivnih kompanija
  • Inženjeri eksperti za određene oblasti distribucije
  • Korisnici i serviseri energetske i druge opreme za distribuciju
  • Proizvođači energetske i druge opreme za distribuciju
  • Profesori i istraživaĉi
  • Konsultanti i projektanti