FORUM Smart Grid Štampa

FORUM SMART GRID

 

Moderator: Dr Zoran Simendić, JP EPS Elektrovojvodina, Novi Sad

 

  1. Standardizacija i procesi planiranja
  2. Analiza i upravlјanje savremenim Smart Greed sistemima (operativno planiranje, regulacija napona, razmena podataka, novi sistemi usluga,)
  3. Telekomunikacije i upravlјanje podacima
  4. Benefiti korišćenja Smart Greed sistema
  5. Regulative za priklјučenje malih elektrana i dosadašnja iskustva u njihovom radu.