Forum Smart grid Štampa

Moderator: dr Dragoslav JOVANOVIĆ

1.            Iskustva u sistemima sa razvijenijim Smart Grid sistemima

2.            Perspektive razvoja Smart Grid sistema