Najzapaženiji radovi Štampa

STK-1  ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENjA I VODOVI

R-1.13  Strujno opterećenje kablovskih vodova 10 kV i uticaj na izbor tipskog preseka

Dragan Tasić, Elektronski fakultet, Niš, Miladin Tanasković, Elektrodistribucija Beograd, Miodrag Stojanović, Elektronski fakultet, Niš, Srbija 

 

STK-2  KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

 • R-2.09 ANALIZA UTICAJA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA POUZDANOST PROCESA U INDUSTRIJI NA PRIMERU MSK KIKINDA, čiji su autori Branislav JANKOVIĆ, Radislav MILANKOV, PD Elektrovojvodina, ED Zrenjanin, Pogon Kikinda, Srbija, Kikinda, Srbija

   

  Stk 3 - EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH  MREŽA

  R.3.11.Primena GIS i GPS tehnologije u EDB

  Autori: M. Tanasković, S. Brozović, M. Nikolić, V. Stojičić, PD. Elektrodistribucija Beograd; Lj. Adžemović, Ž. Jovanović, D. Ostojić, Livona.

   

  STK – 4 ZAŠTITA I UPRAVLjANjE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

   R-4.13 Zaštita i upravljanje u elektrodistributivnim mrežama 
  autora Zorana Subašića iz PD „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad ogranak Ruma pod nazivom: „Kašnjenje podataka u TS 110/20 kV“.

   

  STK 5 - DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENjE ELEKTRIČNE ENERGIJE

  R-5.21 Prva faza uvođenja AMI-MDM sistema u JP EPS

  S. Marčeta, B. Holik, V. Gačić, Elektrovojvodina, Novi Sad, S. Tošić, PD Jugoistok, Niš, Srbija

   

  STK-6 – PLANIRANjE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

  R-6.12  Formulacija više-periodnih problema planiranja  bazirana na teoriji grafova

  autori: Željko N. Popović, Elektrovojvodina, D. S. Popović, Televent DMS,   V. Đ. Krleta, Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin«, Srbija.

 •