English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Uputstvo za pisanje kratkog sadržaja referata PDF Štampa El. pošta

 

Kratak sadržaj referata - apstrakt će biti objavljen u posebnoj publikaciji savetovanja – Zbornik apstrakta.

Kratak sadržaj referata je potrebno dostaviti zajedno sa prijavom referata, u elektronskom obliku.

Kratak sadržaj treba pripremiti u skladu sa uputstvom koje je dato u nastavku, pri čemu dužina kratkog sadržaja ne sme preći 1 (jednu) stranicu A4 formata. Na kraju kratkog sadržaja obavetno dostaviti ključne reči.

 

Apstrakt se obavetno dostavlja i na srpskom i na engleskom jeziku, jednostubačno (u jednoj koloni).

 

Font za pisanje kratkog sadržaja: times New Roman - veličina 10

 

Margine:

gornja 2 cm
donja 1 cm
leva 2 cm
desna 2 cm

 

NASLOV - naslov je centriran, napisan VELIKIM SLOVIMA, BOLD

 

Imena autora i koautora referata se pišu centrirano, u sledećem obliku:

inicijali imena + prezime, bez titula i drugih profesionalnih kvalifikacija, velikim slovima (npr. J. SAVIĆ). Iza imena autora je potrebno navesti i organitaciju iz koje dolazi (kompanija, institut, fakultet i sl.) i državu iz koje je autor.

 

Tekst referata - piše se u jednoj koloni (jednostubačno), sa jednostrukim proredom.

 

Ključne reči treba dostaviti na kraju teksta.

 

Tekst na engleskom jeziku - piše se ispod teksta na srpksom sledi idenitično formatiran.

 

Kontakt podaci - pišu se na kraju kratkog sadržaja, font times New Roman 8

 

Uz kratak sadržaj obavezno dostaviti i popunjenu prijavu referata.

 

Ugledan primer kratkog sadržaja se nalati u nastavku:

 

 

(PRIMER KRATKOG sadržaja)


NAZIV RADA (VELIKA SLOVA, BOLD, TIMES NEW ROMAN 10)
(1 prazan red)
Ime autora (početno slovo imena i prezime, bez dekoracija, titula i profesionalnog statusa), Udruženje, Država
– Times New Roman 10
Imena koautora (početno slovo imena i prezime, bez dekoracija, titula i profesionalnog statusa), Udruženje, Država – novi red ta svakog koautora
- Times New Roman 10
(1 prazan red)


KRATAK sadržaj

(1 prazan red)
Tekst u jednoj koloni - laskdlkjflasjkdof sdiuwero urkkdsj jjlsdjsdoikdljs lksdlsdkdsfkjslkdj l;kdklkdlslsid yfdidk uweouiw ekljdfs lksjdoi uewoirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir uewjkdfo iskjweoliofsufjkeioesioufslkjefies isojeierwjelejlisejfioeer wlkdjfsilsoirwejf esioeusfirwe jfeiujsoewej eslisijesfi lefkdieiejedd idieiieiekdkdieiei kdlsklsddk kdsljsfioiodu dkslsdejkf dkslsdfjff dkslsfj

(1 prazan red)
Ključne reči: gnkanflshfshf, jlhfafhkafh, hahfhfafhl, hahfklahf

SUMMURY

(1 prazan red)
Tekst u jednoj koloni - uweouiwekljdfs lksjdoiuewoirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir uewjkdfojkljlkjgjghfhghfjf iskjweoliofsufjkeioesioufslkjefies isojeierwjelejlisejfioeer wlkdjfsilsoirwejf esioeusfirwe jfeiujsoewej eslisijesfi lefkdieiejedd idieiieiekdkdieiei kdlsklsddk kdsljsfioie
uweouiwekljdfs lksjdoiuewoirjklf slkjdfoiweurou rwkljdsoifowyue roulskjfos iurewjsdfoiwe ujklsfoir kdlsjfi
(1 prazan red)
Key words: gnkanflshfshf, jlhfafhkafh, hahfhfafhl, hahfklahf
(2 pratna reda)
Kontakt informacije o autorima – Times New Roman 8

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.