Serbian (Latin)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Najzapaženiji radovi PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Najzapaženiji rad u okviru Stručne komisije 1

ANALIZA NIVOA MAGNETSKE INDUKCIJE U STANU USLED UTICAJA NISKONAPONSKIH KABLOVSKIH PRIKLЈUČNIH KUTIJA
Autori: Maje Grbić, Dejana Hrvića i Aleksandra Pavlovića

 

Najzapaženiji rad u okviru Stručne komisije 2

ANALIZA ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE KDS "BARRY-CALLEBAUT - CHOCOLATE FACTORY NOVI SAD"
Autori: Milice Porobić, Dragana Cvetinova, Radislava Milankova i Ratka Rogana

 

Najzapaženiji rad u okviru Stručne komisije 3

STACIONARNA DODATNA STRUJA CIRKULACIJE U SN MREŽI USLED POPREČNE KOMPONENETE PADA NAPONA
Autori: Dragana Cvetinova i Gordane Jovanović

 

Najzapaženiji rad u okviru Stručne komisije 4

OPTIMALNA LOKACIJA I KONFIGURACIJA SISTEMA SAČINJENOG OD FOTONAPONSKOG I SISTEMA ZA SKLADIŠTENJE ENERGIJE UZIMAJUĆI U OBZIR SMANJENJE GUBITAKA U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI
Autori: Nikole Krstića i Dragana Tasića

 

Najzapaženiji rad u okviru Stručne komisije 5

AGREGACIJA KOMPOZITNE VIRTUELNE ELEKTRANE – JEDAN OD MOGUĆIH ODGOVORA NA IZAZOVE ZA ELEKTROENERGETSKI SISTEM SRBIJE U PROCESU DEKARBONIZACIJE
Autori: Vladimira Šiljkuta, Nikole Georgijevića, Saše Milića, Aleksandra Latinovića, Dušana Vlaisavljevića i Radoša Čabarkape

 

Najzapaženiji rad u okviru Stručne komisije 6

MODELI FUNKCIONISANJA AGREGATORA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Autori: Dunje Grujić i Miloša Kuzmana

 

Nagrada za tehničku inovaciju pripala je radu:

VALIDACIJA MERENJA AMPLITUDNE I FAZNE GREŠKE VISOKONAPONSKIH STRUJNIH TRANSFORMATORA U POGONU BEZ PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Autori: Uroš Kovačević, Vladeta Milenković, Dragana Naumović-Vuković, Nenad Kartalović, Nenad Stojanović, Miodrag Stojanović

 

Marketing program


Copyright © 2023 CIRED Serbia. All Rights Reserved.