Serbian (Latin)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Kolokvijum 2023 PDF Print E-mail

Stručni skup o

O PRIKLJUČENJU OBNOVLJIVIH IZVORA NA

NISKONAPONSKU I SREDNJE NAPONSKU MREŽU

Privredna komora Srbije, Beograd

Resavska 15, Sala 1, PRIZEMLJE

12. oktobar 2023.

 

Pozivamo Vas da učestvujete u jednodnevnom stručnom skupu "O priključenju obnovljivih izvora na nisko naponsku i srednje naponsku mrežu".


Nakon četiri uspešna i vrlo posećena stručna skupa 2013, 2015, 2017. i 2019. godine, Srpski nacionalni komitet CIRED u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizuje i peti, u četvrtak 12. oktobra 2023. godine u Beogradu, u prostorijama PКS u Resavskoj 15, Sala 1, prizemlje, sa početkom u 9 časova.

 

Evropska energetika se razvija u jedinstveno evropsko tržište električne energije sa sve većim učešćem obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije. Pred nama je radikalna transformacija energetike u procesu dekarbonizacije energetskog sektora, koja ne može uspeti bez digitalizacije i napredne energetske infrastrukture.

 

Priključenje obnovljivih izvora na niskom i srednjem naponu predstavlja vrlo efikasan način integracije ovih izvora u elektroenergetski sistem u celini. Na ovaj način se, između ostalog, postiže i da proizvodnja bude električno blizu potrošnje, čime se smanjuju gubici aktivne snage u prenosnom i distributivnom sistemu. Međutim, elektrodistributivne kompanije imaju izgrađenu distributivnu mrežu i ograničene raspoložive kapacitete (hosting capacity) za priključenje novih obnovljivih izvora. Zbog toga se raspoloživi kapacitet i njegovo povećanje moraju razmatrati u svim poslovnim procesima u distributivnom sistemu. To znači da se raspoloživi kapacitet mora razmatrati kako u planiranju razvoja distributivnih mreža (dugoročno planiranje), tako i u operativnom (kratkoročnom) planiranju rada distributivne mreže (npr. određivanju optimalne konfiguracije SN mreže). Na ovom skupu ćemo saznati kakva je situacija sa priključenjem obnovljivih izvora u Nemačkoj, koja su njihova iskustva i rešenja. Prikazaće se saznanja i iskustva o priključenju i integraciji obnovljivih izvora u Srbiji, problemima koji se javljaju i načinima na koji se rešavaju sa posebnim osvrtom na kvalitet električne energije u prisustvu obnovljivih izvora. Takođe, biće predstavljeni mogući pristupi za uvažavanje (unapređenje) raspoloživog kapaciteta u operativnom planiranju i planiranju razvoja distributivnih mreža.


Verujemo da će ovaj stručni skup odgovoriti na neka od mnogih pitanja, a neka nova možda otvoriti, i na taj način imati pozitivan uticaj na proces priključenja i integracije obnovljivih izvora u elektrodistibutivni sistem Srbije.


Na skupu će biti razmatrane sledeće teme:

  • EVOLVING THE SYSTEM TOWARDS RENEWABLES

  • RASPOLOŽIVI КAPACITETI (HOSTING CAPACITY) U POSLOVNIM PROCESIMA U ELEКTRODITRIBUTIVNOM SISTEMU

  • STUDIJA INTEGRACIJE КUPCA PROIZVOĐAČA U DISTRIBUTIVNI SISTEM SRBIJE (radni predlog)

  • PRAVNI ASPEКTI OD ZNAČAJA ZA PRIКLJUČENJE NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU ELEКTRIČNE ENERGIJE

  • КVALITET ELEКTRIČNE ENERGIJE NA MERNOM MESTU PRIКLJUČENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ELEКTRIČNE ENERGIJE

  • INFORMACIJE O PONOVNOM IZLASКU ČASOPISA ELEКTROPRIVREDE

  • NAJAVA 14. SAVETOVANJA O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE - CIRED 2024

  • NAJAVA 1. SAVETOVANJA O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA CRNE ORE - CIRED 2024


Prednost prilikom prijavljivanja imaju pokrovitelji, sponzori, izlagači, donatori i ostali učesnici koji daju i koji su davali doprinos radu CIRED Srbija prethodnih godina.

 

Detaljan program stručnog skupa


Drago da je interesovanje za ovaj stručni skup izuzetno veliko, te smo odlučili da Vam omogućimo praćenje istog i preko ZOOM-a klikom na sledeći link:

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdeysrz0pG9SnZUjxzDf7hVKIJvXsD3Sn

 

Svi koji se do sada nisu prijavili, a želeli bi da prisustvuju ovom stručnom skupu, imaju i dalje mogućnost da to učine slanjem Email-a na adresu: bbn@bbn.co.rs

 

 Za akreditovanje kontaktirati:
BBN Congress Management doo, Deligradska 9, 11000 Beograd
Tel: +381 (0)11/3629405, 2682318, 3629402, Faks: +381 (0)11/3629406,
Mob.tel: +381 (0)63/368594
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs,
Web stranica: www.bbn.co.rs
 

Marketing program


Copyright © 2024 CIRED Serbia. All Rights Reserved.