English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Savetovanja Prošla savetovanja Vrnjačka Banja 2002
Vrnjačka Banja 2002 PDF Štampa El. pošta
III REGIONALNO SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA, Vrnjačka Banja, oktobar 2002


Treće jugoslovensko savetovanje o elektrodistributivnim mrežama održano u Vrnjačkoj Banji oktobra 2002. Imalo je za cilj da okupi i animira naučne radnike i stručnjake posvećene tehničkim pitanjima i problematici u oblasti distribucije električne energije.

Kroz izložene radove, diskusiju, razmenu znanja i iskustava, bogatu izložbu opreme i usluga, ispunjeni su ciljevi savetovanja a posebno obrađene sledeće teme:

  • PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA ENERGETSKE OPREME, ZAŠTITE I UPRAVLJAČKO-INFORMACIONIH SISTEMA
  • OBEZBEĐENJE VIŠEG KVALITETA ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE I USLUGA POTROŠAČIMA
  • SMANJENJE GUBITAKA U DISTRIBUCIJI ELEKTRIČNE ENERGIJE
  • PRIPREME ZA RESTRUKTURIRANJE, DEREGULACIJU I TRŽIŠNO POSLOVANJE U AMBIJENTU KONKURENCIJE


Savetovanju je prisustvovalo oko 700 učesnika, tehničkih stručnjaka i poslovnih ljudi iz Jugoslavije i inostranstva. Stručni rad Savetovanja odvijao se kroz rad šest stručnih komisija na kojima razmatrano 122 rada i poster sesije, u okviru koje je razmatrano 7 radova.

Na Savetovanju su urucena priznanja za uspešan rad i stručni doprinos doajenima stručnog rada u elektrodistributivnoj delatnosti:

  1. Prof.dr Milanu S. Saviću - ETF Beograd
  2. Prof.dr Sretenu Škuleticu - ETF Podgorica
  3. Prof.dr Vladimiru Strezoskom - FTN Novi Sad
  4. Dr Josifu Spiriću - Elektrodistribucija Leskovac.

Radu savetovanja je prisustvovao predsednik međunarodnog CIRED-a gospodin Niels Haase iz Danske, direktor DEFU, razvojne kompanije danske elektroprivrede. Gospodin Haase je na svečanom otvaranju održao interesantno predavanje o aktivnostima CIRED-a, aktuelnim procesima liberalizacije evropske elektroprivrede, problemima energetike u Danskoj i značaju i ulozi CIRED-a u novim okolnostima. Nakon izlaganja, gospodin Haase je svečano otvorio savetovanje.

Pred-seminar, koji je po prvi put bio organizovan na Savetovanju, je bio posvećen aktuelnim temama restrukturiranja i deregulacije elektroprivrede, uvođenju i funkcionisanju tržišta električne energije, na osnovu iskustva Republike Slovenije. Predavači na seminaru su bili ugledni profesori sa Katedre za energetske strategije Elektrotehničkog fakulteta iz Ljubljane dr Robert Golob i dr Boštjan Strmčnik, kao i direktor slovenačke berze električne energije BORZEN, gospodin Goražd Skubin, svi aktivni učesnici realizacije procesa deregulacije elektroprivrede u Sloveniji. Pred-seminar je izazvao izuzetno veliko interesovanje i ostavio dubok trag na dalji rad na savetovanju.

Za vreme trajanja Savetovanja održana su i dva Okrugla stola sa temama RESTRUKTURIRANJE ELEKTROPRIVREDE I DISTRIBUTIVNE KOMPANIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE i POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI U ELEKTRODISTRIBUCIJI.

Tokom Savetovanja je bila organizovana izložba opreme i tehničkih usluga domaćih i stranih firmi orijentisanih na elektrodistributivnu delatnost, koja je bila veoma posećena uz učešće 50 izlagača. Za sponzore, izlagače i druge zainteresovane obezbeđeno je vreme u BUSINESS CLUB-u za promociju proizvoda, usluga i predstavljanje firmi koje su usmerile svoju delatnost na tehnički aspekt distribucije električne energije.Učesnicima Savetovanja je osim stručnog ponuđen i bogat turistički program, a organizovana je i zajednička večera za sve učesnike kao i večernji coctail party kompanije SIEMENS, koji je bio izuzetno posećen.Pored stručnih, održana je i poster sesija na temu ”Uvođenje sistema kvaliteta ISO 9000” koja je izazvala veliko interesovanje ucesnika.
 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.