English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


CIRED
Izvršni odbor PDF Štampa El. pošta

 

Izvršni odbor rukovodi radom nacionalnog komiteta CIRED Srbija između dve sednice Skupštine.

 

 

Predsednik:

dr Zoran SIMENDIĆ


Potpredsednik:

Goran RADOVANOVIĆ

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

 

Članovi Izvršnog odbora:

 

 

Saša STEFANOVIĆ

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

 

Aleksandar SLIJEPČEVIĆ

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

 

dr Vladimir ŠILJKUT

AD Elektroprivreda Srbije
predsednik STK 1- Komponente mreža

 

Prof.dr Vladimir KATIĆ

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
predsednik STK 2 - Kvalitet električne energije i elektromagnetna kompatibilnost

 

mr Dušan VUKOTIĆ

ODS "EPS Distribucija" Beograd
predsednik STK3 - Upravljanje i zaštita - Distributivna proizvodnja i efikasno korišćenje energije

 

dr Željko POPOVIĆ

Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
predsednik STK 4 - Distribuirana proizvodnja i efikasno korišćenje energije

 

dr Aleksandar JANJIĆ

Elektronski fakultet Niš
predsednik STK 5 - Planiranje distributivnih sistema

 

dr Nenad KATIĆ

Schneider Electric DMS NS doo Novi Sad
predsednik STK 6 - Tržište električne energije i regulacija

 

mr Vladimir OSTRAĆANIN AD Elektroprivreda Srbije
 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.