Serbian (Latin)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Conferences Prošla savetovanja Vrnjačka Banja 2012
Najzapaženiji radovi PDF Print E-mail
There are no translations available.

STK-1  ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENjA I VODOVI

R-1.13 NIVOI NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA NADZEMNIH I KABLOVSKIH VODOVA 35 KV

M. GRBIĆ, A. PAVLOVIĆ, Elektrotehnički institut ’’Nikola Tesla’’, Beograd, Srbija, M. TAUŠANOVIĆ, V. ŠILJKUT, PD ’’Elektrodistribucija Beograd’’, Beograd, Srbija


 

STK-2 KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

 • R-2.07 NAPONSKE PRILIKE U JEDNOSTRANO NAPAJANOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI SA DISTRIBUISANIM GENERATOROM

  V. BEČIROVIĆ, M. HASANIĆ, B. NIKOLIĆ, S. HANJALIĆ, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina


  Stk 3 - EKSPLOATACIJA ELEKTRODISTRIBUTIVNIH  MREŽA

  R-3.14 GODIŠNJI TROŠKOVI ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE KAO MERA EFIKASNOSTI DISTRIBUTIVNOG PREDUZEĆA

  S. MAKSIMOVIĆ, V. ŠILJKUT, PD Elektrodistribucija Beograd, Srbija


   

  STK – 4 ZAŠTITA I UPRAVLjANjE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

  R-4.19 ANALIZA RADA TEHNIKE ZEMLJOSPOJNOG PREKIDAčA I PREDLOZI ZA UNAPREĐENJE FUNKCIONISANJA

  B. MITROVIĆ, PD "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Ogranak ED „Ruma“, Srbija

   

  STK 5 - DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENjE ELEKTRIČNE ENERGIJE

  R-5.16 UŠTEDE ENERGIJE SA ENERGETSKI EFIKASNIM LED SIJALICAMA I LED OSVETLJENJEM OBJEKATA ELEKTRODISTRIBUTIVNE MREŽE

  M. ZORBOSKI, A. JANJIĆ, N. FLORANOVIĆ, IRC „Alfatec“ Niš, Srbija


   

  STK-6 – PLANIRANjE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

  R – 6.17 MODELOVANJE TRANSFORMATORA I DISTRIBUIRANIH IZVORA U PRORAČUNU NESIMETRIČNIH TOKOVA SNAGA DISTRIBUTIVNIH MREŽA

  J. RADOSAVLJEVIĆ, M. JEVTIĆ, D. KLIMENTA, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica, Srbija

 •  

  Marketing program


  Copyright © 2024 CIRED Serbia. All Rights Reserved.