Serbian (Latin)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Conferences Prošla savetovanja Vrnjačka Banja 2012
Izveštaj sa VIII savetovanja PDF Print E-mail
There are no translations available.

 

Izveštaj sa VIII savetovanja CIRED Srbija 2012Izveštaj sa VIII-og savetovanja o elektrodistributivnim mrežama CIRED Srbija koje je održano u Vrnjačkoj Banji od 23. 09. do 28. 09. 2012.

OSMO SAVETOVANjE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE sa regionalnim učešćem koje se organizuje pod pokroviteljstvom CIRED- Međunarodne konferencije za elektrodistribuciju, održano je u Vrnjačkoj Banji od 23. 09. do 28. 09. 2012.
Savetovanje je bilo veoma dobro posećeno, tako da je prema prvim podacima savetovanju prisustvovalo preko 800 učesnika, kako sa referatima, izlagača na štandovima, tako i učesnika zainteresovanih za izlaganje prethodnih. Broj komercijalnih učesnika je bio 58 firmi koje su imale izložbeni prostor-štand.
Takođe, savetovanje je opravbdalo naziv regionalno, jer je bilo 153  učesnika iz 16 država (BIH 57, Crna Gora 43, Slovenija 13, Hrvatska 12, Austrija, Češka 5, Rumunija 4, Nemačka 3, po jedan ili dva: Mađarska, Italija, Makedonija, Turska, Švedska, Španija, Danska i Francuska.

Prvog radnog dana 24. 09. 2012. je održan veoma zapažen i posećen predseminar o Pametnim mrežama, odnosno tema je bila Pametan grad (SmartGridCity). Izlaganja su imali:
1.    M. Lutovac: SMART GRID U kom pravcu se kreće distribucija u EPS,
2.    A. Janjić: Smart cities – svetska iskustva,
3.    Informacioni sistem energetike grada  Beograda  -  ISEB Razvoj monitoringa u kablovskim mrežama  110 kV - Grad Beograd –Uprava za energetiku,
4.    Smart citie Novi Sad, Elektrovojvodina,
5.    Schneider-DMS: Smart city, roadmap,
6.    Kamstrup and the Smart Grid.

Istog, prvog radnog dana je održana i skupština CIRED SRBIJA, na kojoj je usvojen izveštaj o radu u periodu između dva savetovanja..

Rad savetovanja se odvijao u 6 stručnih komisija sa različitim brojem radova. Nakon rada po komisijama, doneti su sledeći zaključci:


STK 1 - ELEKTRODISTRIBUTIVNA POSTROJENjA I VODOVI

STK 2  - KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA

STK 3 - EKSPLOATACIJA DISTRIBUTIVNIH MREŽA

STK 4 -ZAŠTITA I UPRAVLjANjE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

STK 5 - DEREGULACIJA, TRŽIŠTE I EFIKASNO KORIŠĆENjE ELEKTRIČNE ENERGIJE

STK 6 – PLANIRANjE I RAZVOJ DISTRIBUTIVNIH MREŽA

 

Tokom rada savetovanja održana su dva okrugla stola sa temama:

OKRUGLI STO: OBNOVLjIVI IZVORI

OKRUGLI STO: PROBLEMATIKA GUBITAKA 

Marketing program


Copyright © 2024 CIRED Serbia. All Rights Reserved.