Serbian (Latin)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i  poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

For more information please contact the Technical Organizer:

BBN Congress Management
Deligradska 9
11000 Beograd
Tel. 3629402, 3629405
Fax +381 11 2682318

bbn@bbn.co.rs

 


Marketing program

Predstavite Vašu firmu na najznačajnijem regionalnom skupu iz oblasti distribucije električne energije, VI Savetovanju o elektrodistributivnim mrežama sa regionalnim učešćem.OGLAŠIVAČ

Oglašavanje u Programu savetovanja:

* 1 strana crno belog oglasa                     300 €*
* ½ strane crno belog oglasa                    200 €*
* ¼ strane crno belog oglasa                    100 €*

Oglašavanje u Knjizi sadržaja referata:

* 1 strana crno belog oglasa                     300 €*
* ½ strane crno belog oglasa                    200 €*
* ¼ strane crno belog oglasa                    100 €*

Oglašavanje na CD-romu Savetovanja:

* Do 20 MB                                             500 €*
* Do 10 MB                                             200 €*

PROMO PREDMETI

Uplatom 200 €* stiče se pravo na deljenje brošura, kataloga ili nekog drugog materijala kojim će se firma predstaviti učesnicima Savetovanja.

PANO PREZENTACIJE

Grafička prezentacija firme u izložbenom prostoru na panou

velicine 1 x 1 m       250 €*IZLAGAČ NA IZLOŽBI

Postaje se uplatom:

* za štand tipa A (9m2) - 1.000 €*
* za štand tipa B (6m2) - 700 €*

Izlagač dobija:

* Tipski štand određene kvadrature u okviru prateće izložbe Savetovanja, opremljen:
o leđima-panoi, pultom, logotipom firme u originalu 1 x 0,30 m,
o osnovnom rasvetom i priključkom za struju;
* Jednu punu kotizaciju.

Elementi za dodatno opremanje štanda:

* Dodatna rasveta � 50 €*�
* Dodatno ispisivanje i organizovanje teksta na panou 1 m2 � 50€* �
* Svaki dodatni metar kvadratni � 100 €** Vrednost € (EUR) se utvrđuje prema srednjem kursu evra kod Narodne Banke Srbije na dan plaćanja

Cene su date bez uracunatog PDV-a (18%).


Ukoliko ste zainteresovani za detaljnije informacije, molimo Vas da popunite sledeći formular i naši predstavnici će Vas ubrzo kontaktirati.

NAZIV KOMPANIJE
IME I PREZIME KONTAKT OSOBE
ADRESA
BROJ TELEFONA
FAX
E-MAIL 

BBN Congress Management
Deligradska 9, 11000 Beograd
Tel/faks: +381(0)11/ 2682318, 3629402, 3611524, 3629405
Faks: +381(0)11/3629406
E-mail: bbn@bbn.co.yu

Title Filter     Display # 
# Article Title
1 Introductory Word
2 Exhibitor
3 Number of Participans 1998-2016
4 Advertising / Promo materials / Panel presentations
5 Become sponsor-donator
6 General Sponsor
7 Application for the Sponsorship - Donating
8 Present your Company
9 Business Club
10 Donor
11 Press Desk Sponsor
12 Sponsor of the Openning Ceremony and Welcome Coctail
13 Sponsor
14 Grand Sponsor
15 Golden Sponsor
 

Marketing program


Copyright © 2024 CIRED Serbia. All Rights Reserved.