English (United Kingdom)

CIRED Srbija 2024


Prvo obaveštenje i poziv za pisanje radova

 

 


Izveštaj sa 13. savetovanja

Monografija 20 godina CIRED Srbija

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0)11 / 3629406
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs
Web site: www.bbn.co.rs


Prvo obaveštenje i poziv za pisanje referata PDF Štampa El. pošta
Untitled Document

 

14. SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA sa regionalnim učešćem

 

16-20. septembar 2024, Kopaonik, Srbija

 

Organizator: Nacionalni komitet CIRED Srbije je profesionalna i stručna organizacija, posvećena razmeni znanja i iskustva u oblasti distribucije električne energije. Okuplja istaknute stručnjake iz elektrodistributivnih organizacija, elektrotehničkih fakulteta i instituta, projektnih, izvođačkih i proizvodnih organizacija sa teritorije Srbije i regiona.

Više informacija na - www.cired.rs

 

Pokrovitelj: CIRED - Međunarodna konferencija za elektrodistribuciju (Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution, franc.) je vodeći forum za susrete međunarodne elektrodistributivne zajednice. Svrha CIRED-a je da radi na povećanju poslvnih sposobnosti, veština i znanja onih koji učestvuju u aktivnostima CIRED-a. CIRED svake druge godine organizuje konferenciju i izložbu gde su predstavljena najnovija dostignuća i najbolje prakse u tehnologiji i upravljanju tehničkom stranom elektrodistribucije. Između konferencija, CIRED organizuje posebne radne grupe na aktuelne teme koje su od ključnog značaja za elektrodistributivnu zajednicu. Sledeći događaj (radionica) je u Beču, Austriji u periodu od 19. do 20. juna 2024. godine.

Dodatne informacije su dostupne na - www.cired.net

Nacionalni komitet CIRED Srbije (CIRED Srbija) u saradnji sa drugim komitetima i kompanijama i stručnjacima iz zemlje i regiona, organizuje 14. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, sa regionalnim učešćem, od 16 - 20. septembra 2024. godine, u Hotelu Grand, Kopaonik, Srbija.

 

 

Organizacioi odbor za realizaciju Savetovanja:
 • Zoran Simendić, predsednik CIRED Srbija
 • Goran Radovanović, potpredsednik CIRED Srbija, Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd
 • Dragoslav Jovanović, član CIRED Srbija
 • Slobodan Kujović, član CIRED Srbija
 • Saša Stefanović, član Izvršnog odbora CIRED Srbija, Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd
 • Marija Erdeljan, Tehnički sekretar CIRED Srbija, Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

 

 

Ciljevi Savetovanja:
Zemlje regiona se nalaze na sličnom tehničkom nivou razvoja i prakse distribucije električne energije i sa sličnim problemima u eksploataciji i upravljanju distributivnim mrežama, ali na različitim stepenima procesa restrukturiranja, deregulacije i privatizacije elektroprivrede i pred sličnim izazovima otvaranja tržišta električne energije. Savetovanje treba da obezbedi razmenu znanja i iskustva o zajedničkim problemima razvoja tehnologije, reorganizacije i modernizacije distribucije električne energije u regionu. U okviru Savetovanja će se organizovati i interesantna izložba opreme i usluga kompanija iz regiona.

 

Ko treba da prisustvuje Savetovanju?
 • menadžeri elektrodistributivnih kompanija
 • inženjeri eksperti za određene oblasti distribucije
 • korisnici i serviseri energetske i druge opreme za distribuciju
 • proizvođači energetske i druge opreme za distribuciju
 • profesori, istraživači i studenti
 • konsultanti i projektanti
Službeni jezici na Savetovanju biće srpski i engleski.

Prethodnom, 13. Savetovanju, prisustvovalo je 675 registrovanih učesnika. Broj komercijalnih učesnika bio je 60. Za Savetovanje je prihvaćeno i objavljeno ukupno 102 rada.

 

 

PREFERENCIJALNE TEME

 

STK 1: KOMPONENTE MREŽA
Predsednik: dr Vladimir ŠILJKUT, AD Elektroprivreda Srbije

 

1. Komponente za napredne elektrodistributivne mreže i inovacije u dizajnu:
• savremene konstrukcije komponenti mreža
• primena novih i inovativnih tehničkih rešenja
• korišćenje novih materijala za izradu komponenti
• unapređenje standarda, tehničkih propisa, tehničkih i funkcionalnih specifikacija za komponente mreža
2. Pouzdanost, dijagnostika i strategija održavanja komponenti mreža:
• pouzdanost, modeli starenja, procena stanja i životnog veka komponenti
• ispitivanje, monitoring i metode dijagnostike komponenti mreža
• praksa i strategija održavanja komponenti mreža
• produženje životnog veka, retrofit i unapređenje karakteristika postojećih komponenti
3. Modelovanje komponenti i primena savremenih softverskih alata:
• modelovanje komponenti elektrodistributivnih mreža
• digitalizacija i "digitalni blizanci" komponenti mreža
• primena savremenih softverskih alata za analizu komponenti elektrodistributivne mreže
• upotreba digitalnih alata, Big Data, veštačke inteligencije i mašinskog učenja
4. Uticaj komponenti elektrodistributivnih mreža:
• Uticaj komponenti mreža na životnu i radnu sredinu
• Ograničenje vizuelnog i uticaja buke i elektromagnetskog zračenja
• Cirkularna ekonomija, eko-dizajn, upotreba recikliranih materijala, analiza životnog ciklusa komponenti mreža
• Upravlјanje opasnim materijama u vezi sa komponentama mreža

 

 

STK 2: KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNIM SISTEMIMA
Predsednik: Prof. dr Vladimir KATIĆ, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

 

1. Kvalitet električne energije (KVEE) i uticaj primene novih tehnologija:
• izobličenja i poremećaji napona i struje, viši harmonici, propadi napona i dr.
• uzroci, prostiranje, eliminisanje, analize, iskustva, i dr.
• uticaj DER, EV, LED i dr.
• KVEE u aktivnim mrežama i mikromrežama, podrška mreži i sl.
• DC mreže i KVEE, upravljanje (menadžment) KVEE, interakcija velikih solarnih i vetro elektrana, HVDC, FACTS, i dr.
2. Instrumentacija i metode za merenje i praćenje parametara KVEE od DC do 500 kHz:
• dijagnostičke i merne metode, postupci i sl.
• instrumentacija, oprema, integracija, tačnost i dr.
• digitalizacija, standardizovanje formata merenja
• obrada rezultata merenja, big data, primena AI i dr.
3. Domaća i međunarodna tehnička regulativa:
• postupci standardizacije, rad komisija za standardizaciju i sl.
• domaći i međunarodni standardi, stanje u primeni
• aktuelna problematika tehničkih propisa i postupaka, iskustva u primeni
• imunitet i pitanja sigurnosti, i dr.
4. Prenaponi/podnaponi i zaštita, elektromagnetna kompatibilnost, bezbednost i interferencija:
• uzroci prenapona/podnapona
• zaštita od prenapona u distributivnim mrežama
• poremećaji u uzemljenju i uticaj na KVEE i druge povezane teme
• nisko-frekventne elektromagnetne smetnje
• uticaj KVEE na životni vek opreme i dr.

 

 

STK 3: ZAŠTITA I UPRAVLJANJE ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA
Predsednik: mr Dušan Vukotić, Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

 

1. Eksploatacija:
• strategije održavanja i procena stanja energetske opreme
• tehnike i alati za upravljanje radnom snagom u cilju povećanja operativne efikasnosti
• zahtevi u pogledu podataka, upravljanje podacima i dokumentacijom
• strategije restauracije pogona i upravljanje u kriznim situacijama
• aktivnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) prilikom izvođenja radova u elektroenergetskim objektima
2. Zaštita:
• strategije pri zameni SCADA sistema, rekonstrukciji zaštite i uvođenju sistema za nadzor i upravljanje u transformatorskim stanicama
• uticaj aktivnih mreža na tradicionalne sisteme zaštite i upravljanja
• simulacioni modeli zaštite, alati i nove funkcije
• ispitivanje relejne zaštite, funkcija i sistema (praktična iskustva)
• analiza pojave kvarova i registrovanih zapisa o kvarovima
3. Upravljanje i komunikacije:
• automatizacija elektrodistributivnih mreža
• koordinacija rada između operatora prenosnog sistema i operatora distributivnog sistema (OPS-ODS)
• primena energetskih aplikacija u elektrodistributivnim preduzećima
• uvođenje sistemskih usluga na distributivnom nivou
• regulacija napona u SN i NN mrežama
4. Komunikacije:
• digitalizacija elektrodistributivnih mreža
• primena komunikacionih sistema za potrebe zaštite i upravljanja
• sigurnosni aspekti pristupa informacijama i njihova razmena
• međusobna zavisnost upravljanja elektrodistributivnim mrežama i komunikacione infrastrukture
• centralizovan nadzor i upravljanje komunikacionim mrežama

 

 

STK 4: DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA I EFIKASNO KORIŠĆENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predsednik: vanr. prof. dr Željko POPOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 

1. Integracija i upravljanje distribuiranih izvora električne energije (DER) u distributivnim mrežama:
• aktivno upravljanje u distributivnim mrežama sa distribuiranim izvorima električne energije
• upravljački algoritmi i filozofije
• analiza mogućnosti priključenja distribuiranih izvora u distributivnoj mreži (Hosting capacity analysis)
• mikro-mreže
• električna vozila
2. Uloga DER u poslovnim procesima u distributivnim sistemima:
• koordinacija i upravljanje DER i aktivnosti ostalih korisnika sistema u ostvarivanju ciljeva operatora prenosnog i distributivnog sistema
• dobiti od skladišta električne energije i različitih strategija upravljanja skladištima
• aktivno upravljanje DER u cilju optimizacije rada celog sistema, efikasnosti i sigurnosti.
• uloga DER u unapređenju otpornosti distributivnih mreža na ekstremne vremenske uslove
• upravljanje opterećenjem
3. Efikasno korišćenje električne energije:
• smanjenju gubitaka u distributivnim mrežama
• unapređenje efikasnosti distributivnih sistema
• uloga distributivnih mreža u isporuci održive energije i niskih emisija gasova staklene bašte
4. Pametna brojila i sistemi za daljinsko očitavanje i upravljanje brojilima:
• korišćenje informacija dobijenih sa pametnih brojila
• analitika i studije slučaja AMI sistema
• analiza troškova i dobiti AMI sistema
STK 5: PLANIRANJE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
Predsednik: dr Aleksandar JANJIĆ, Elektronski fakultet Niš

 

1. Predviđanje potrošnje i proizvodnje električne energije:
• metodologije za prognozu proizvodnje i potrošnje
• prognoza intermitentnih distribuiranih izvora
2. Pokazatelji kvaliteta mreža: zahtevi, rezultati i poređenje:
• poređenje ekonomskih i tehničkih performansi
• pouzdanost sistema
• procena tehničkih i netehničkih gubitaka
• povećanje otpornosti na ekstremne događaje niskih verovatnoća visokog rizika
• mikromreže i lokalne energetske zajednice za povećanje sigurnosti snabdevanja
3. Strukture mreža i kriterijumi za planiranje mreža:_
• inovativna rešenja za omogućavanje energetske tranzicije (npr. integracija OIE, električna vozila, distribucija jednosmerne struje, fleksibilnost, itd.)
• aktivne mreže i pametne mreže
4. Metode za planiranje:
• planiranje i fleksibilnost distribucije
• integracija distribuiranih energetskih resursa (distribuirana proizvodnja, skladištenje, EV, itd.)
• integracija EV instalacija za brzo punjenje u mrežu
• mikromreže i lokalne energetske zajednice

 

 

STK 6: TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I DEREGULACIJA
Predsednik: vanr. prof. dr Nenad Katić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 

1. Tržište električne energije:
• strateški pravci daljeg otvaranja tržišta električne energije
• iskustva u procesu otvaranja tržišta električne energije
• restrukturiranje elektroprivrede u regionu
• stepen otvorenosti tržišta električne energije u regionu
2. Regulatorni modeli:
• uloga i nadležnosti Regulatora
• modeli i metodologije regulacije monopolskih delatnosti
• unapređenja regulatornih modela
• međunarodna saradnja i povezivanje regulatora
3. Transformacija uloge kupca električne energije:
• transformacija uloge krajnjeg kupca: od kupca-proizvođača do aktivnog kupca
• iskustva sa primenom regulative kupca-proizvođača
• isplativost ulaganja u ulogu kupca-proizvođača
• potrebna unapređenja regulative
4. Distribuirani izvori energije na konkurentnom otvorenom tržištu:
• pozicija distribuiranih izvora na tržištu električne energije
• isplativost ulaganja u distribuirane izvore u okvirima regulacije
• uloga agregatora na tržištu električne energije
• potrebna unapređenja regulative

 

 

PRIJAVLJIVANJE RADOVA

Krajnji rok za prijavu radova i dostavu sažetaka je 26. januar 2024. godine.

 

Sažetak treba dostaviti na srpskom i engleskom jeziku u sledećem formatu:
• navesti naslov rada i sažetak do 300 reči, bez komercijalnih (reklamnih) elemenata, uz navedene ključne reči
• sažetak ne sme da sadrži specijalne znakove, formule, tabele i slike ili fotografije

 

Autori radova (kontakt osobe) će biti obavešteni o prihvatanju teme radova najkasnije do 23. februara 2024. godine kada će dobiti i uputstvo za pisanje rada.

 

Konačna verzija radova se dostavlja obavezno na srpskom jeziku, a može i na engleskom jeziku. Kompletan tekst rada potrebno je dostaviti do 5. aprila 2024. godine.


Obaveštenje o prihvatanju konačnog rada kontakt osobe dobiće najkasnije do 5. jula 2024. godine.

 

Krajnji rok za uplatu kotizacije za autore je 16. avgust 2024. godine. Uplata kotizacije do naznačenog datuma obavezan je preduslov za uključivanje rada u program savetovanja, zbornik apstrakata i zbornik radova. Radovi koji nisu uključeni u program Savetovanja ne mogu biti prezentovani na savetovanju.

 

 

Sažeci i radovi se dostavljaju isključivo putem web aplikacije:
www.radovi.cired.rs

 

Na gore datoj web stranici, autori se registruju i otvaraju svoj nalog preko kojeg vrše prijavu kako apstrakta, tako i koautora na radu.

 

NAPOMENA: Ukoliko ste u međuvremenu promenili E-mail adresu, a imali ste ranije otvoren nalog na web aplikaciji radovi.cired.rs, nakon prijave sa starom email adresom, klikom na Vaše ime i prezime u desnom gornjem uglu, zatim klikom na [Promenite podatke] možete izvršiti izmenu Vaše E-mail adrese, kao i drugih ličnih podataka.

 

 

TEHNIČKI SEKRETARIJAT SAVETOVANJA:
BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Belgr ade, Serbia
Tel: +381 (0)11 / 3629405, 2682318, 3629402; Mob: +381 (0) 66 / 8027718
E-mail: bbn.pco@gmail.com, bbn@bbn.co.rs; Web site: www.bbn.co.rs

 

 

Marketing program


© 2024 CIRED Srbija. Sva prava zadržana.